Mailings & nieuwsbrieven

Digitale Mailings die u naar grote groepen ontvangers verstuurt, moeten tegenwoordig voldoen aan speciale wetgeving. Zo moeten de ontvangers toestemming gegeven hebben dat ze mail van u willen ontvangen (tenzij ze al klant van u zijn) en moet u hen altijd de mogelijkheid bieden om zich (digitaal) af te melden.

Vanaf 1 oktober 2009 is de Wet Telecommunicatie uitgebreid. Het is vanaf die datum verboden om ongevraagd e-mails te versturen aan bedrijven. Dit verbod gold eerder al voor particulieren en eenmanszaken.

XSOnline kan uw e-marketingcampagnes voor u verzorgen en een inschrijfmodule plaatsen op uw website.

In de praktijk moet je je houden aan de volgende richtlijnen:

1. Verstuur je mailing alleen aan mensen die toestemming hebben gegeven.

2. Zorg voor een inschrijfmodule / aanmeldingsformulier waarin expliciet om toestemming wordt gevraagd om de nieuwsbrief te ontvangen. Gebruik voor het aanmelden nooit een vooraf aangevinkt veld in een algemeen formulier (een leeg vakje mag wel). De aanmelding blijft altijd bewaard in de database zodat altijd is aan te tonen wanneer en op welke wijze is aangemeld.

3. Bestaande klanten mag je op je mailingslijst zetten, mits je boodschap over gelijksoortige onderwerpen gaat. Begin je bijvoorbeeld een eigen bedrijf, dan mag je het relatiebestand dat je bij je werkgever hebt opgebouwd niet op je lijst zetten. Tenzij je eerst om toestemming vraagt.

4. ‘Klanten’ die een gratis product kopen, zoals bijvoorbeeld een e-book of e-mailcursus, mag je ook op je lijst zetten. Geef in het formulier wel duidelijk aan dat je dat gaat doen.

5. Plaats altijd een afmeldlink in je nieuwsbrief, zodat men zich eenvoudig (digitaal) kan afmelden. Deze is aanwezig in onze inschrijfmodule.

6. Zet in je nieuwsbrief je naam,- en adresgegevens, hiermee toon je je identiteit. Mensen hebben dan de mogelijkheid zich eventueel schriftelijk af te melden. Vermelding van het kvk–nummer is ook verplicht op uw website en in e-mail, net als in zakelijke brieven, facturen en offertes, behalve als het om reclame gaat.

7. Pas op met het schrijven over andere zaken dan verwacht wordt en wees voorzichtig met het maken van promotie voor andere bedrijven.

MEER WETEN? NEEM CONTACT MET ONS OP!